Rincón de Juegos 2016

Fechas: Del 27 de junio al 22 de julio 

Horario: De Lunes a Viernes de 9:30-13:30 9:00-14:00 (con servicio de acogida)  Destinatari@s: Niñ@s matriculados en Umandi u otros centros escolares. Aula 2 años, Educación Infantil (3,4,5 años) y Educación Primaria 1º , 2º,3º curso.

 Inscripción: Entregar en el buzón del AMPA, la hoja adjunta junto con el justificante del ingreso antes del 5 DE MAYO.

Aquí teneis toda la información: JOLAS TXOKOAK-RINCONES DE JUEGO

NOTA IMPORTANTE: En la hoja de inscripción del rincón del juego no coinciden los precios en la versión en euskara y en castellano. Los precios válidos son los de castellano. Sentimos el error.  

Ohar Garrantzitsua: Jolas txokoaren izen emateko orriak, ez datoz bat euskera eta gaztelerako salneurriak. Balio dutenak gaztelerako salneirriak dira. Barkatu endredoa.

 

 

2013ko Jokoen Txokoa Umandi / Rincón de Juegos 2013 Umandi

 • Fechas: Del 1 al 12 de julio
 • Horario: De Lunes a Viernes de 10.00 a 13.00h.
 • Destinatarios/as: Niños/as matriculados en Umandi u otros centros escolares
 • Plazas: Educación Infantil (1º, 2º y 3º) y Educación Primaria 1º y 2º curso
 • Animación: Grupo de monitores de Xenda
 • Actividades: Este año la temática de Xenda será “Unas colonias… de película”, basándose en los valores que ellas transmiten tales como familia, igualdad de género, solidaridad, valor de la amistad, respeto por la naturaleza, perseverancia para conseguir unos objetivos, respeto, compañerismo…, mediante juegos, canciones, talleres, etc.
 • Idioma: Euskera
 •  Precio: La cantidad a abonar por cada niño/a será de 110 € que se ingresarán en la cuenta de la Caja Vital Kutxa  2095 3173 05 1090392720 (Por favor, indicad el nombre y dos apellidos DEL NIÑO/A al realizar el ingreso) (Una vez se resuelva la subvención municipal en el caso de que sea concedida, se devolverá la parte correspondiente a cada participante).
 • Inscripción: Entregar en Dirección la hoja adjunta junto con el justificante del ingreso antes del 17 de mayo.
 • Publicación de listas definitivas: A partir del 27 de mayo en la Ikastola y en la Web (www.umandi.net). Conviene que comprobéis por si pudiera haberse producido algún error.
  Una vez realizada la contratación definitiva del equipo de monitores, la baja del  Rincón de juegos no dará derecho a la devolución de la cuota ni parcial ni totalmente.

Condiciones para niños/as provenientes de otros centros:

– Solo podrán acceder a las plazas sobrantes tras la adjudicación a los niños/as del centro.

– Deberán cursar estudios en modelo D o B

– Se establecen los siguientes criterios de acceso:

–          Modelo D: 2 puntos   Modelo B: 1 punto

–          Residencia en Lakua-Arriaga: 2 puntos  Residencia fuera de Lakua-Arriaga: 1 punto

–          Las hojas de solicitud para niños matriculados fuera Umandi deberán recogerse en Secretaría.

En caso de resultar admitidos niños/as de otros centros tendrán que certificar los requisitos de acceso.

Normas para disfrutar todos del Rincón de Juegos:

 • se respetarán los horarios de entrada y salida
 • se comunicará al monitor/a cualquier ausencia, salida o baja del Rincón de Juegos.
 • cada niño/a deberá permanecer en su grupo salvo en aquellas actividades conjuntas
 • se procurará el respeto de los monitores y compañeros así como el buen uso de las instalaciones y materiales
 • Se recomienda llevar siempre gorro y ropa cómoda y trotera.

Reunión padres/madres: Se invita a todos los padres/madres interesados en el programa a una reunión presentación el próximo 28 de Mayo a las 16:45 horas en la sala de música.

Puedes descargar toda la información y la hoja de inscripción en el siguiente enlace: Hoja de inscripción rincón de juegos 2013 Umandi

Lápiz

 • Noiz: Uztailaren 1tik 12ra
 • Ordutegia: Astelehenetik ostiralera 10:00etatik 13:00etara
 • Norentzat: Bai Umandi ikastolan zein beste ikastetxetan matrikulatutako umeentzat
 • Umeen kopurua: Haur Hezkuntza (1., 2. eta 3.), eta Lehen Hezkuntza, (1. eta 2.)
 • Animazioa: Xenda begirale taldea
 • Ekintzak: jokoak, kantak, lantegiak, etab.
 • Gaia: Urte honetan Xendak aukeratutako gaia ”Filmetako….udalekuak” da, eta hauek adierazten dizkiguten baloreak landuko dira, hau da, familia, genero berdintasuna,laguntasuna, naturarekiko errespetua, helburuak lortzeko konstantzia, hau dena joko abesti eta tailerren bitartez landua.
 • Hizkuntza: Euskara
 • Salneurria: Ume bakoitzak 110 € ordaindu beharko du Vital Kutxan dugun kontu zenbakian  2095 3173 05 1090392720 (Dirua sartzean, UMEAREN izena eta lehenengo bi abizenak zehazteko eskatzen dizuegu). (Udal dirulaguntza behin ebatzia, eta emana izatekotan, parte-hartzaile bakoitzari dagokiona itzuliko diogu)
 • Izen ematea: Maiatzaren 17a baino lehen, honekin batera doan orria eta ordainagiria Zuzendaritzan utzi beharko dituzue.
 • Behin betiko zerrendak argitaratzea: Maiatzaren 27tik aurrera behin betiko zerrendak argitaratuko ditugu Ikastolan eta web orrian (www.umandi.net). Oso komenigarria da begiratzea akatsik ez dagoela ziurtatzeko. Begirale kopurua behin finkatuta, Jokoen Txokoa uztekotan, ez da dirurik itzuliko.

Beste ikastetxeetan ikasten duten umeentzako baldintzak:

– Umandi ikastolako umeei esleitu ondoren, sobera geratuko diren lekuak eskuratu ahal izango dituzte.

– D edo B ereduetan ikasi behar dute.

– Parte hartzeko irizpideak:

–          D eredua: 2 puntu; B eredua: puntu 1.

–          Bizilekua Lakua-Arriagan: 2 puntu. Beste inon: puntu 1.

–          Umandi ikastolatik kanpo matrikulatutako umeentzat izena emateko orriak ikastolako idazkaritzan jaso behar dituzte.

Beste ikastetxe bateko umeak onartzekotan, sartzeko irizpideak betetzen dituztela ziurtatu beharko dute.

Jokoen Txokoan guztiok ondo pasatzeko:

 • Sartu eta ateratzeko ordutegiak errespetatu egingo dira.
 • Begiraleak jakinaren gainean egon beharko du edozein ume falta bada, lehenago irteten bada edo baja bada Jokoen Txokoan.
 • Partehartzaile bakoitzak bere taldean eta bere begiralearekin egon behar du guztientzako ekintzetan izan ezik.
 • Begiralea eta kideak errespetatu egin behar dira; horretaz gain, ekipamenduak eta materiala ere modu egokian erabili behar dira.
 • Kapela eta arropa erosoa eramatea komenigarria da.

 

Gurasoen bilera: programan interesa duten gurasoei bilera-deia egin nahi diegu. Bilera maiatzaren 28an izango da, arratsaldeko 16:45an musika gelan.

Izen-emate-orria click-a hemen eginez: Jokoen Txokoa 2013 Umandi Horria